FAQ

Jakie pobieracie prowizje?

Jak to jest możliwe, że windykujecie należności dla klientów w 100% za darmo?

Przepisy ustaw pozwalają na obciążenie dłużnika kosztami windykacji, czyli kosztami prowizji, którą klient zapłacił firmie zewnętrznej za zleconą windykację i odzyskane należności. Warunek jest jeden. Klient musi faktycznie zapłacić firmie windykacyjnej za windykację. To samo dotyczy kosztów postępowania sądowego. Klient na początku musi uiścić do sądu opłatę sądową, którą następnie sąd zasądza od dłużnika.

Jak można zawrzeć z wami umowę i jakie dokumenty przekazać?

Nasz przedstawiciel telefonicznie lub pocztą e-mail uzgadnia z klientem wszelkie szczegóły sprawy. Wyjaśnia wątpliwości oraz instruuje jak będzie wyglądać postępowanie. Po rozmowie, przesyła klientowi na e-mail listę dokumentów, jakie należy przygotować.

Co to znaczy, że podpisujemy umowę bez wychodzenia z domu?

Pod wskazany przez klienta adres przyjeżdża kurier z przygotowanymi dokumentami do podpisu przez klienta. Klient odbiera po jednym egzemplarzu umowy i załączników, przekazuje kurierowi przygotowane wcześniej dokumenty, a kurier doręcza je nam.

Czy możecie zweryfikować dla mnie kontrahenta?

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi również weryfikacja finansowa kontrahenta, sprawdzamy w dostępnych źródłach publicznych i komercyjnych kondycję finansową podmiotów oraz jego majątek, w tym posiadane nieruchomości.

Czy weryfikujecie, jakie są szanse na odzyskanie długu?

Tak, nasi pracownicy, przed przystąpieniem do windykacji, w pierwszej kolejności weryfikują dokumentację oraz osobę dłużnika.

Czy będę miał swojego opiekuna sprawy?

Po przyjęciu zlecenia do windykacji, klient jest obsługiwany przez pracownika, który będzie miał z klientem stały kontakt. W dniu przyjęciu sprawy do obsługi klient otrzymuje wiadomość powitalną od opiekuna, z jego danymi kontaktowymi.

Ile trwa windykacja polubowna?

Windykacja polubowna trwa do osiągnięcia zamierzonego skutku. Dajemy szansę na polubowne rozwiązanie sprawy niezależnie od jej etapu. Jednakże najintensywniej działamy od razu po przyjęciu zlecenia.

Czy pobieracie wynagrodzenie, gdy sprawa zakończy się bezskutecznie?

Nie pobieramy wynagrodzenia w sytuacji, gdy od dłużnika nie odzyskamy pieniędzy dla klienta.

Ile kosztuje postępowanie sądowe?

Koszty postępowania reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub za czynności adwokatów. Klient, którego sprawę kierujemy do sądu, jest obowiązany uiścić do sądu opłatę, uzależnioną od wartości dochodzonego długu oraz opłatę skarbową. Wszystkimi tymi kosztami sąd obciąża dłużnika.

Ile trwa postępowanie sądowe?

Długość trwania postępowania sądowego jest uzależniona od wielu czynników. Jednakże największy wpływ ma praca sądu. Opieszałość sądów to przyczyna, której nie jesteśmy w stanie obejść.

Dlaczego mam płacić jakieś koszty, skoro windykacja ma być w 100% darmowa?

Klient jest zobowiązany do pokrycia niewielkich kosztów usług prawnych, realizowanych przez naszą firmę, takich jak: opłata za napisanie pozwu, apelacji, wniosku egzekucyjnego, zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym itp. Wszelkie koszty są wskazane w umowie.

Co w sytuacji, gdy sprawa jest w sądzie, a dłużnik chce się dogadać?

Naszym zadaniem jest odzyskanie należności. Reagujemy na każdy ruch dłużnika i dajemy szansę na każdym etapie postępowania. Gdy dłużnik spłaci należność w trakcie procesu, cofamy pozew lub gdy dłużnik chce zawrzeć ugodę, zawieramy i monitorujemy spłatę. Po całkowitej spłacie cofamy pozew. Wszystko w porozumieniu z klientem.

Co wtedy z kosztami?

Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Na pewnym etapie sprawy, sąd w takim przypadku zwróci całość lub część opłaty sądowej.