Podatki

Faktury VAT

1. Prowadzenie działalności gospodarczej (formy):

• według ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej,
• według kodeksu spółek handlowych,
• zasady podziału na mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

2. Regulacje dotyczące faktur:

• Podatek od towarów i usług- czym jest,
• Czym jest faktura,
• Kto może wystawiać faktury,
• Obligatoryjne elementy, z których składa się faktura,
• Kiedy należy wystawić fakturę (powstanie obowiązku podatkowego),
• Zasady obliczania i prawo odliczenia naliczonego podatku VAT,
• Stawki oraz zwolnienia z podatku VAT,
• Faktura w walucie obcej,
• Paragon a faktura.

3. Typy faktur oraz zasady ich wystawiania:

• Faktura pro-forma,
• Faktura zaliczkowa,
• Faktura VAT-marża,
• Faktura uproszczona,
• Faktura handlowa.

4. Dokonywanie zmian na fakturze:

• Korekta faktury,
• Nota korygująca,
• Różnica pomiędzy notą korygującą a fakturą korygującą,
• Zagubienie, zniszczenie faktury (zasady postępowania),
• Omyłkowe wystawienie faktury,
• Duplikat faktury.

5. Faktura w formie elektronicznej:

• Pojęcie e-faktury,
• Doręczenie faktury w formie elektronicznej,
• Zgoda na otrzymywanie e-faktury.

6. Zmiany w ustawie o VAT od 2017-2019 roku

7. Konsekwencje wystawienia faktury z błędem.