Weryfikacja kontrahenta

Głównym problemem, przez który powstają zatory płatnicze jest zawieranie umów z niezweryfikowanym kontrahentem. Statystyki stanowią, że gdyby przed zawarciem współpracy firmy weryfikowały swoich kontrahentów, proces odzyskiwania należności skróciłby się o 50%.

Nasza firma dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego oraz systemami, które pozwolą ocenić, czy współpraca z danym podmiotem jest bezpieczna. W cenie usługi jest pomoc w pisaniu, analizie (już zawartych) umów tak aby maksymalnie zabezpieczyć interes naszych klientów.