Windykacja

Windykacja polubowna – Teoretyczne i praktyczne aspekty

1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej a wpływ na proces odzyskiwania należności i prewencja windykacyjna:

• Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych,
• Osobowe spółki prawa handlowego,
• Spółki kapitałowe,
• Odpowiedzialność za zobowiązania,
• Zasady reprezentacji – wymagania podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność.

2. Podstawy istnienia wierzytelności:

• Dbałość o kompletność dokumentacji,
• Formy i rodzaje dokumentów.

3. Wartość dochodzonej należności:

• Należność główna,
• Rodzaje odsetek,
• Koszty dochodzenia należności.

4. Wstęp do windykacji i podstawowe zasady skutecznej windykacji:

• Definicja,
• Cele windykacji,
• Dlaczego klienci nie płacą.

5. Badanie wiarygodności kontrahenta, publiczne i prywatne bazy danych.

6. Typy dłużników i ich wymówki:

• Standardowe,
• Niestandardowe.

7. Etapy windykacji przedsądowej:

• Wezwanie do zapłaty,
• Negocjacje telefoniczne,
• Windykacja terenowa, spotkania bezpośrednie,
• Metodologia zapowiadania sankcji.

8. Windykacja telefoniczna:

• Psychologiczne aspekty prowadzenia rozmowy,
• Postępowanie z dłużnikiem trudnym,
• Asertywność i perswazja w rozmowie z dłużnikiem,
• Zdobycie informacji o dłużniku.

9. Przedawnienie roszczeń.

Plan szkolenia: Zmiany w egzekucji i KPC

1. Rodzaje postępowań sądowych oraz orzeczeń wraz z ich praktycznym omówieniem, uprawniających do zabezpieczenia/egzekucji:

• Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych,
• Osobowe spółki prawa handlowego,
• Spółki kapitałowe,
• Odpowiedzialność za zobowiązania,
• Zasady reprezentacji – wymagania podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność.

2. Postępowanie w przypadku zgonu dłużnika

• Ustalenie kręgu spadkobierców,
• Dochodzenie należności od spadkobierców,
• Zgon dłużnika w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego

3. Przedawnie roszczeń w świetle nowelizacji przepisów

4. Egzekucja komornicza z majątku wspólnego małżonków

5. Nowa ustawa o kosztach komorniczych – przegląd, znaczenie dla wierzyciela

6. Nowa stawa o komornikach sądowych – wpływ na prowadzenie egzekucji

7. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego od 2019 roku dotyczące egzekucji